Om mig

Jeg har siden 2012 beskæftiget mig med frivillig rådgivning af psykisk sårbare unge, og siden sommeren 2017 med psykoterapi, i både teori og praksis.

Udover min uddannelse på SEOP og praksis med træningsklienter, arbejder jeg til daglig med mennesker, der er berørt af spiseforstyrrelser og selvskade samt deres pårørende, i Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. Her varetager jeg blandt andet støttende samtaler med berørte og pårørende, undervisning, faglig sparring og opkvalificering af fagpersoner i kommunerne i forhold til spiseforstyrrelser og selvskade.

De to problematikker optager mig rigtig meget, især fordi jeg ved, hvor svært det kan være at finde kvalificeret hjælp, hvis man ikke er plaget i en grad, som giver adgang til behandling i psykatrien.

Øvrige problematikker og temaer, som optager mig er:

Lavt selvværd og manglende selvtillid
Indre uro, utryghed og angst
Præstationspres og perfekthedskultur
Relationelle problemstillinger
Svære eller uklare følelser, der opleves som ubehag
Uhensigtsmæssige (tidligt) tillærte mønstre

Udover min terapeutiske uddannelse har jeg en baggrund indenfor sprog, kommunikation og journalistik (Cand.public).